382 – Ana Gutierrez Sorainen

Olen yhteiskuntatieteen maisteri Ikkalasta. Valmistuin Tampereen yliopistosta vuonna 1995, pääaineena tiedotusoppi. Tällä hetkellä olen Lohjan kaupunginvaltuuston varajäsen, kaupunginhallituksen varajäsen ja lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen sekä lautakunnan edustaja vammaisneuvostossa. Toimin Ikkalan kyläyhdistyksen sihteerinä ja Suomi-Nicaragua -seuran hallituksen jäsenenä. Olen myös Toimittajat ilman rajoja -järjestön jäsen ja ahkera blogisti.

Lähipalvelujen turvaaminen. Esiopetus, perusopetus, terveydenhuolto ja muut lapsiperheiden tarvitsemat lähipalvelut tulee turvata yhdenvertaisesti koko kunnan alueella. Yhtään maaseutukoulua ei enää saa lopettaa!

Ikäihmisten palvelujen parantaminen. Lohjalla on paljon vähävaraisia ikäihmisiä, joista monet asuvat syrjäseuduilla. Liikenneyhteydet ja muut palvelut on jo leikattu pois. Jos omaisia ei ole, ikäihmiset ovat pulassa. Ikäihmisille pitää turvata arvokas elämä!

Tällä valtuustokaudella olen tehnyt useita valtuustoaloitteita. Tärkeintä on tehdä ja toimia periaatteittensa mukaisesti, mutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.