391 – Hannele Maittila

Julkinen valta on ihmisiä varten

Olen rakennusalan yrittäjä Koisjärveltä. Olen toiminut aikoinaan kunnan
töissä mm. kirjanpitäjänä ja sittemmin myös seurakunnan
talouspäällikkönä.
Olen ollut valtuustossa neljä kautta ja pyrin nyt viidennelle kaudelle.
Asun maaseudulla haja-asutusalueella ja omasta kokemuksesta tiedän,
kuinka tärkeää on, että kyläalueet ja maaseutu säilytetään elävänä.
Kaupunkikeskus, muut taajamat ja maaseutu täydentävät toisiaan ja
luovat monipuoliset edellytykset kaupungin kehittymiselle. Lohjalla on
keskitytty liikaa vain kaupunkialueen rakentamiseen. Käytännössä
kokonaan vaille huomiota on jäänyt se, että Lohjan Sammatin, Karjalohjan
ja Nummi-Pusulan alueet antavat arvokkaan mahdollisuuden kehittää
kaupunkia monipuolisesti ihmisten ja luonnon ehdoilla. Kylien ja
maaseudun vetovoima on yleisesti kasvanut. Aktiivinen kehittäminen
edellyttää kuitenkin rakentamisen edellytysten lisäämistä. Asukasmäärien
kasvu puolestaan helpottaa peruspalveluiden säilymistä ja edelleen lisää
alueiden vetovoimaa. Näin pidetään yllä elinvoimaa ja luodaan
yrittämisen edellytyksiä ja työtä koko kaupungin alueelle.
Asukasluku on laskenut vuosia tasaiseen tahtiin. Siihen tulisi saada pysyvä
muutos.
Esimerkiksi vuosia jatkunut monien kyläkoulujen lakkauttaminen on
luonut erittäin huonoa mainetta koko Lohjan alueelle. Keskittämisessä on
menty liian pitkälle ja se on pidemmän päälle tuhoisaa politiikkaa. Haja-
asutusalueen palvelut on saatu näyttämään kalliilta ja huonoilta, vaikka
esim. lakkautettujen vanhojen koulujen kiinteistökustannukset olivat
halpoja, kun verrataan uusiin kalliisiin kouluihin.
Asuinalueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon olemassaoleva
ympäristö ja rakennukset. Asukkaita tulee kuunnella suunnitelmia
laadittaessa jo suunnittelun alkuvaiheessa ja ottaa tärkeät mielipiteen

huomioon. Näin vältytään sekä puutteellisiin tietoihin perustuvilta
suunnitelmilta kuin myös tarpeettomilta valituksilta. Kaikki suunnitelmat
on laadittava niin, että syntyy elinympäristöjä, joissa halutaan asua, elää
ja tehdä työtä.
Kannatan julkishallintoa, jonka kivijalka on asioiden puolueeton ja
ammattimainen valmistelu. Kun kaikkia ihmisiä kohdellaan samojen
sääntöjen mukaan, tasa-arvoisesti, luodaan luottamusta viranhaltijoihin ja
päätöksiin. Ei salata asioita eikä suosita ketään. Yksi raadollisimmista
esimerkeistä tällaisesta hallinnosta lähihistoriassa on Paloniemi hanke.
Koska aikoinaan toimin kirjanpitäjänä kunnassa, ja hyvässä opissa siellä,
taloudenpito kiinnostaa vanhasta muistista, vaikka olenkin nyt eri puolella
pöytää. Tarkka tilinpito perustuu etukäteisvalmisteluun ja perusteellisiin
laskelmiin. Tosiasiat on oltava selvillä, niistä ei voi tinkiä eikä politikoida.
Julkisten varojen pito tulee olla hallinnassa eli ns. jonkun näpeissä
talousarvio-vuosista ja suhdanteista riippumatta.