Henkilöhistoriaa

 • Meidän Lohja on saanut alkunsa kansalaisliikkeestä v. 1992, joka vastusti ns. Kaaritien rakentamista (=moottoritie Lohjan keskustan Pappilanpeltojen poikki) ja esitti sille oman vaihtoehdon. Kaaritie ei sittemmin toteutunut, vaan moottoritie sai uuden linjauksen, jossa se nyt kulkee.
 • Yhdistys on rekisteröity 1994
 • Vaalijulisteen alla valitut luottamushenkilöt (suluissa varahenkilöt)
 • 1993-1996
Vaalijuliste 1993

 

 • 1992 kuntavaalien ehdokkaiksi lähti 12 henkilöä, jotka kaikki olivat silloisen Lohjan eri kaupunginosien asukasyhdistysten aktiiveja. Vaalimenestys oli uudelle ryhmälle hyvä, kolme valtuustopaikkaa Markku Kaukoranta (1. Ojamo Virve), Pertti Merilä (2. Laine Teuvo) ja Pekka Ilmarinen (3. Laitinen Jarmo), kaupunginhallitus Laine (Ojamo) ja kaikkiin lautakuntiin yksi henkilö, perusturvaltk Marja-Liisa Merz (Merilä), tekninenltk Kari Kenttinen (Laitinen Karitta), sivistysltk Pekka Ilmarinen (Sandberg Tarja), ympäristöltk Markku Kaukoranta (Ojamo) ja holhousltk Laine (Merilä Riitta).

 • 1997-2000, vuoden 1996 vaaleissa oli 18 ehdokasta
Vaalijuliste 1997
 • Kuntaliitoksen (kunta ja kaupunki) tultua voimaan valittiin valtuustoon vuosiksi 1997-2000 neljä ML ehdokasta Pertti Merilä (1. Ojamo Virve), Seija Salmi (2. Ilmarinen Pekka), Raimo Liitsola (3. Asanti Klaus) ja Teuvo Laine (4. Merilä Riitta) kaupunginhallitukseen Asanti (Sarin Teuvo 1997-98 ja Teuvo Sarin (Eila Sarin) 1999-2000. Perusturvaltk Seija Salmi (Heiskanen Pirjo), opetusltk Ilmarinen (Merilä Pertti), sivistys/vapaa-aikaltk Virve Ojamo ( Merilä Riitta), ympäristöltk Kaukoranta (Liitsola Raimo) ja tekninen ltk Laine (Iitti Riitta) sekä holhousltk Riitta Merilä (Liitsola Raili).

 • 2001-2004, vain 12 ehdokasta, joista viisi valittiin valtuustoon
Vaalijuliste 2001
 • Valtuustoon valittiin Teuvo Laine (1. Merilä Riitta), Pekka Ilmarinen (2. Salmi-Vilhunen Annamari), Pertti Merilä (3. Zweygberg Sari, Riitta Iitti (4. Raita Matias ja Jari Åström (5. Sarin Teuvo). Hallitukseen Iitti (Sarin) 2001-2002, Sarin (Iitti) 2003-2004 lautakunnissa toimi perusturvaltk Merilä (Teeri Mika), opetusltk Annamari Salmi-Vilhunen (Zweygberg), sivistys/vapaa-aikaltk Sari Zweygberg (Salmi-Vilhunen), ympäristöltk Matias Raita (Iitti) ja tekninenltk Teuvo Laine (Teeri).

 • 2005-2008, 15 ehdokasta
Vaalijuliste 2005
 • Uutena valtuutettuna aloitti Saija Leikola ja entiset Ilmarinen, Merilä ja Laine. Kaupunginhallitus Ilmarinen (Laine), perusturvaltk Merilä (Ilmarinen), opetusltk Leikola (Salmi-Vilhunen), sivistys/vapaa-aikaltk Zweygberg (Linden-Nirvi), ympäristöltk Tuija Linden-Nirvi (Laine) ja tekninenltk Riitta Iitti (Veijalainen Teemu).

 • 2009-2012
Vaalijuliste 2009
 • Sammatin kuntaliitos Lohjaan ei tuonut ML ryhmälle yhtään lisäpaikkaa ei myöskään löydetty Sammatista yhtään ehdokastakaan. Nyt uutena valtuutettuna aloitti Tarja Smura (3.Iitti), lisäksi Pekka Ilmarinen (1.Laine) ja Sari Zweygberg (2. Merilä P). Hallitus Laine (Iitti), opetusltk Ilmarinen, tekninenltk Merilä, ympäristöltk Linden-Nirvi, perusturvaltk Smura, sivistys/vapaa-aikaltk Zweygberg.

 • 2013-2017
Vaalijuliste 2013
 • Kuntaliitokset Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kanssa toi mukaan uusia ehdokkaita. Valtuustoon Hannele Maittila, Pirjo Sjögren, Pekka Ilmarinen. Hallitus Maittila, kasvatus-ja opetusltk Ilmarinen, kaupunkisuunnittelultk Sjögren, Kultuuri/vapaa-aikaltk Sari Juhonen-Manninen, tekninenltk Pertti Merilä, ympäristö ja rakennusltk Jan Tallqvist, perusturvaltk Jorma Kaira. Liikuntakeskuksenhallitus: Ari-Pekka Rauttola.

 • 2017-2021
Vaalijuliste 2016
 • Valtuustossa Hannele Maittila, (1. Tallqvist Lena) Pekka Ilmarinen (2. Hasu Eija) ja Jan Tallqvist (3. Juhonen-Manninen Sari).  Kaupunginhallitus Maittila (Laine Teuvo 2017-18, Tallqvist Jan 2019-21) Lasten, nuorten ja perheidenltk Riitta Luhtala, (Romanenko Veronika), palvelutuotantoltk Lena Tallqvist, (Huuhka-Tarkiainen Minna) vetovoimaltk Eija Hasu, (Juhonen-Manninen Sari).  Liikuntakekuksen hallituksen varapj Juha Heinänen.

 • 2021-2025

  Vaalijuliste 2021
 • Valtuusto 2021-2025 Hannele Maittila 701 ääntä (1. vara Tallqvist Jan 89),  Ana Gutierroz Sorainen 141 (2.vara Laitinen Karitta 71), Katriina Nousiainen 109 (3. vara Ilmarinen Pekka 61), Jukka Uhlgren 93 (4. varaTallqvist Lena 58)
 • Yhteensä sai Meidän Lohja -ryhmä 1690 ääntä ja 8,9% äänistä. Hannele Maittila sai kuntavaaleissa ennätysmäisen äänimäärän ja tuli valituksi ensimmäisenä Meidän Lohjan valtuutettuna kaupunginhallituksen puheenjohtajistoon.

Muut luottamustoimet

Kaupungin hallitus: 1. varapuheenjohtaja Hannele Maittila varajäsen Jan Tallqvist

Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto: Katariina Nousiainen vara Matti Hasu

Kaupunkisuunnittelulautakunta: Karitta Laitinen vara Pedro Aibeo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Sari Juhonen-Manninen vara Helena Andreou

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta: Mika Eskola vara Ana Gutierrez Sorainen

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Riitta Luhtala vara Jukka Uhlgren

Tekninen lautakunta: Lena Tallqvist vara Jouni Saarikko

Keskusvaalilautakunta: varajäsen Riitta Luhtala

Kiinteistötoimitusten uskotut henkilöt: Minna Huuhka-Tarkiainen

Käräjäoikeuden lautamiehet: Minna Huuhka-Tarkiainen ja Jukka Uhlgren.

Luottamustoimet 2017-2021

Valtuusto

Hannele Maittila

Pekka Ilmarinen

JanTallqvist

Lena Tallqvist (1. varajäsen)

Eija Hasu (2. varajäsen)

Sari Juhonen-Manninen (3. varajäsen)

Kaupunginhallitus

Hannele Maittila (varajäsen Jan Tallqvist)

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta

Riitta Luhtala (varajäsen Veronika Romanenko)

Vetovoimalautakunta

Eija Hasu (varajäsen Sari Juhonen-Manninen)

Palvelutuotantolautakunta

Lena Tallqvist (varajäsen Minna Huuhka-Tarkiainen)

Liikuntakeskus

varapj Juha Heinänen

Lautamies

Markku Virme

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Minna Huuhka-Tarkiainen

Yhdistyksen puheenjohtajat

1993-2002 Teuvo Laine

2003-2004 Teuvo Sarin

2005-2014 Teuvo Laine

2015-2016 Ari-Pekka Rauttola

2017- Jan Tallqvist