392 – Katriina Nousiainen

Vihdoin asukaslähtöisyydestä totta!

Olen 46-vuotias kuntalaisvaikuttaja, valtion virkamies, yhdenvertaisuusasiantuntija ja neljän lapsen äiti. Alunperin olen kotoisin Itä-Suomesta ja muuttanut monen mutkan kautta Lohjalle perheen kanssa noin 15 vuotta sitten. Asun perheeni kanssa Pullin kylässä ja lapseni ovat käyneet Pullin kyläkoulua.

Minulle yhteisten asioiden eteen työskenteleminen on itsestään selvää ja sydäntä lähellä. Olen toiminut lähes 10 vuotta Pullin koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana, Väänteenjoen alueen kyläyhdistyksessä, Valtaväylien aluetoimikunnassa ja erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Toimin myös Lohjan koulujen vanhemmat Lokovan puheenjohtajana vuosina 2015-2018.

Minut tunnetaan toiminnan naisena ja hyvänä yhteistyötaitajana. Eri tilanteissa pyrin löytämään yhteistä ratkaisua yhteistyön kautta.

Työskentelen oikeusministeriössä yhdenvertaisuus- ja osallisuusasioiden erityisasiantuntijana, ja pyrin mm. edistämään tietopohjaista päätöksentekoa ja kehittämään uusia osallisuuden ja kuulemisen tapoja. Tätä osaamistani haluan tarjota Lohjan kaupungin kehittämiseen.

Vaaliteemani:

Vihdoin asukaslähtöisyydestä totta!

  • Lohjan strategian yksi kärki on asukaslähtöisyys, mutta oman vaikuttamistyöni kautta olen todennut, että sen suhteen on Lohjalla vielä paljon tehtävää. Asukaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että asukkaiden kokemus kaupungin palveluista otetaan vakavasti.

Turvataan lasten ja nuorten laadukkaat lähipalvelut!

  • Lasten ja nuorten hyvinvointi ja koulutus ratkaisevat koko yhteiskuntamme tulevaisuuden, niin myös Lohjalla. Riittävät panostukset lasten ja nuorten lähipalveluihin luovat tälle vahvan pohjan. Hyvinvointiin panostaminen on myös taloudellisesti kestävää, koska se on syrjäytymistä ennaltaehkäisevää työtä. Meidän tulee tehdä yhdessä töitä aktiivisesti, jotta lapsiystävällisyys toteutuu käytännössä Lohjalla.

Yhdenvertainen osallisuus: Lohja kuuluu meille kaikille!

  • Lohjan asukkaat ovat moninainen joukko ihmisiä: eri-ikäisiä, erilaisissa perhetilanteissa, erilaisilla toimintakyvyillä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kaikilla meillä on oikeus tulla kuulluksi ja oikeus kokea olevansa osa Lohjaa. Tämä tulee huomioida kun kehitetään palveluita ja kuullaan asukkaita.  

Lohjan kylät ja maaseutu ovat vetovoimatekijä!

  • Lohjan aktiiviset kylät ja kaunis maaseutu ovat jo olemassa olevia vahvuuksia, jotka houkuttavat yhä useampaa nuorta perhettä ja tästä kannattaa ottaa hyöty irti. Näiden vahvuuksien jalostaminen on helppoa ja se onnistuu yhteistyössä kylien ja kylissä asuvien ihmisten kanssa. Kaupunki voisi tukea esimerkiksi lähimatkailuyrittäjyyden syntymistä pienin, konkreettisin toimin.  

Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää ajatuksistani, joita minulla on Lohjan kehittämiseksi!

Sähköposti: katriina.sofia.nousiainen(a)gmail.com
https://www.facebook.com/katriina.nousiainen