Tavoitteet

Meidän Lohjan tavoitteet:

Meidän Lohja rakentaa aloitteellisesti ja aktiivisesti vireää, vetovoimaista ja asukkailleen viihtyisää ja hyvinvoivaa Lohjaa. Toteutamme avoimuutta kaikessa toiminnassamme.


Tavoitteenamme on:

 • Vireä, vetovoimainen ja uudistuva Lohja
  • viihtyisä, monipuolinen ja puhdas asuinympäristö
  • yritysmyönteisyys ja työllisyyden edistäminen
  • johdonmukainen kaavoitus, joka tukee yrittäjyyttä, asumista ja viihtyisää ympäristöä
  • koko Lohjan tasapainoinen kehittäminen
  • kasvava asukasluku
 • Korkealaatuisten ja turvallisten palveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille
  • palveluiden kestävä suunnittelu asukaslähtöisesti, kuntalaisten tarpeisiin
  • palvelut toteutetaan niin, että ne tukevat kuntalaisten arjen sujuvuutta
  • osaava ja motivoitunut henkilökunta tuottamassa palveluita
 • Lohjan arvojen edistäminen, koko Lohjan ja kuntalaisten huomioiminen päätöksenteossa
  • poliittisen päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys
  • hyvä hallinto, luotettava ja hyvä valmistelu, vastuullinen johtaminen
  • toimivampi ja vaikuttavampi lähidemokratia
 • Tasapainoinen talous
  • talouden hyvä johtaminen ja seuranta
  • kilpailukykyinen veroprosentti
  • SOTE-uudistukseen valmistautuminen

Tulevalla kaudella tulemme korostamaan seuraavia asioita:

 • viihtyisän ja eheän kaupunkikuvan toteuttaminen kestävällä, pitkäjänteisellä maankäytön
  suunnittelulla ja johdonmukaisella kaavoituksella
 • julkisessa rakentamisessa on panostettava laadukkaisiin ratkaisuihin ja valvontaan
 • selkeät vastuut kaupungin kiinteistöjen ylläpidossa
 • avoimuus ja hyvä hallinto valmistelussa ja päätöksenteossa
 • julkisen liikenteen parantaminen palvelujen saavuttamiseksi
 • järkevä taloudenpito ja parempi johtaminen
 • panostus lasten ja perheiden sekä ikääntyneiden hyvinvointiin
 • ennaltaehkäisevät toimet syrjäytymisen ehkäisemiseksi
 • kulttuurin ja liikunnan edistäminen

Haluamme että uudistuva Lohja tulee olemaan menestyjien joukossa tulevaisuudessa. Vain
elinvoimainen kasvava Lohja voi turvata tasapuoliset palvelut asukkailleen.

Vaikka yhdistyksellä on yhteinen vaaliohjelma, niin jokainen ehdokas voi myös tehdä täysin oman ohjelmansa ja tuoda esiin omin, itselleen tärkeitä asioita.


Yhdessä teemme Lohjasta viihtyisän järvikaupungin kaikille!