390 – Riitta Luhtala, Nummentausta

Olen eläkkeellä oleva erikoissairaanhoitaja Keskilohjalta Nummentakaa. Perheeseeni kuuluu mies ja koira sekä jo omilleen muuttaneet pojat ja kaksi lastenlasta.

Harrastan mökkeilyä, koiran kanssa liikkumista sekä marjastusta ja sienestystä, lisäksi minua kiinnostaa yhdistystoiminta ja asiakasosallisuus. Olen Lohjan sairaalan asiakasraadin ja HUS Akuutin tutkimusraadin jäsen. Toimin Lohjan kaupunkikeskustan (Kauke) aluetoimikunnan puheenjohtaja, Nummentaustan asukasyhdistyksen sihteerinä, Ykkösakselin hallituksessa jäsenenä sekä senioreitten jäsenvastaavana.

Sydäntä lähinnä on lasten, nuorten ja perheiden asiat sekä vanhusten ja vammaisten oikeudet. Tällä valtuustokaudella olen ollut lasten, nuorten ja perheidenlautakunnan ja alueitten johtokunnan jäsen, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston varajäsen.

Tärkeää päätöksenteossa on hyvä, huolellinen ja avoin valmistelu. Päätöksiä tehtäessä kaikki taustatiedot pitää olla kaikkien päättäjien tiedossa.


Lohjalla tulee saada lasten oppimisympäristöt kuntoon varhaiskasvatuksesta lukioon, lapsille pitää taata #puhtaatkoulut ja Lohjalla on säilytettävä monimuotoinen kouluverkko. Ei siis lakkauteta kaikkia pieniä kouluja. Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia mm lisäämällä mahdollisuus harrastamiseen, #turvallinenlapsuus. Otetaan nuoret mukaan päätöksentekoon ja pidetään huolta, ettei kukaan jää kelkasta #syrjäytymisenehkäisy #etsivänuorisotyö. #nuoretmukaanpäätökentekoon

Palvelut tulee taata koko Lohjan alueella. Joukkoliikennettä tulee kehittää niin, että kaikilla on mahdollisuus peruspalveluihin ja lapsilla sekä nuorilla mahdollisuus liikkua harrastuksiin. Jos joukkoliikenteen saaminen ei onnistu, tulee miettiä palvelujen viemistä kylille, lähelle ihmisiä, esimerkiksi palvelubusseilla #arkihelpommaksi #lähipalvelut

Sote-valmistelussa huomioitava myös ikäihmisten palvelut, tarvittaessa paikka palvelutalossa, tai mahdollisuus kotona asumiseen. Jokaiselle on taattava #arvokasvanhuus.