387 – Sari Juhonen-Manninen, Virkkala

Olen Sari Juhonen-Manninen. Työskentelen apteekissa lääketeknikkona. Kokemusta kunnallisista luottamustoimista on kertynyt 20 vuoden ajan. Olen toiminut kaupungin valtuutettuna, varavaltuutettuna, lautakunnissa, koko tuon kuntapolitiikkaurani ajan. Olen yhteistyökykyinen, tulen hyvin toimeen eri ryhmien edustajien kanssa. Lohjalla pidän tärkeänä sitä, että palveluita säilytetään ja kunnan elinvoimaisuutta tuetaan myös lankamaisen kaupunkirakenteen reunaosilla, sekä taajama-alueiden ulkopuolelle .Kaikkea elinvoimaisuutta ei pidä keskittää keskustaan.

Asioiden hallinnollisen valmistelun on oltava avointa ja osallistavaa.

Matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntapalvelut tulee tuoda lähemmäs ihmisten jokapäiväistä elämää ja arkea.

Terveet, toimivat ja turvalliset tilat oppimisympäristöissä.

Vanhusten kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään turvallisesti on kaikkien etu, niin läheisten, ystävien, kuin kunnankin.