Tietoa meistä

Meidän Lohja ry (ML) on rekisteröity yhdistys, joka kuntavaaleissa toimii puolueisiin sitoutumattomien kuntavaaliehdokkaiden valitsijamiesyhdistyksenä. Ryhmämme ehdokkaat ovat itsenäisiä, puolueisiin sitoutumattomia henkilöitä, jotka tarjoavat kykynsä ja osaamisensa kotikuntamme tulevaisuuden rakentamiseen. Ehdokaslistamme muodostuu kaikenikäisistä miehistä ja naisista, erilaisilla taustoilla, koulutuksella ja elämänkokemuksella. Ehdokasasettelumme kattaa lähes koko Lohjan alueen, joten
pystymme tarjoamaan hyvän ehdokasvaihtoehdon jokaiselle äänestäjälle.


Koska Meidän Lohja ei ole poliittinen puolue, emme tee valtakunnanpolitiikkaa, vaan keskitymme paikalliseen vaikuttamiseen. Ehdokkaamme edustavat juuri niitä asioita, mitä he sanovat edustavansa, tehden työtä Lohjan hyvinvoinnin eteen. Äänestäjänä voit luottaa ehdokkaamme toimintaan. Pyrimme aina ryhmänä vaikuttamaan asioihin ja viemään asioita eteenpäin yhteistyössä ja positiivisessa hengessä, vaikka päätökset jokainen Meidän Lohjan jäsen tekee itsenäisesti. Vaikka yhdistyksellä on yhteinen vaaliohjelma, niin jokainen ehdokas voi myös tehdä täysin oman ohjelmansa ja tuoda esiin omin, itselleen tärkeitä asioita.


Meidän Lohja arvostaa kokemusta ja uskallamme kokeilla myös uutta, sekä haastaa vanhat
käsitykset ja tavat toimia. Kuuntelemme kuntalaisia, emmekä myöskään pelkää tuoda esiin omia näkemyksiämme. Toimimme vastuullisesti ja teemme yhteistyötä yli ryhmä- ja puoluerajojen. Katsomme rohkeasti tulevaisuuteen ja teemme konkreettisia tekoja Lohjan puolesta.
Meidän Lohjan toiminnassa korostuu paikallisuus, kuntalaisen ja koko Lohjan etu.


 • Meidän Lohja on saanut alkunsa vuonna 1992 kansalaisliikkeestä, joka vastusti ns. Kaaritien
  rakentamista (=moottoritie Lohjan keskustan Pappilanpeltojen poikki) ja esitti sille oman
  vaihtoehdon. Kaaritie ei sittemmin toteutunut, vaan moottoritie sai uuden linjauksen, jossa
  se nyt kulkee.
 • yhdistys on rekisteröity 1994
 • edellisissä vuoden 2021 kunnallisvaaleissa
  • 22 ehdokasta
  • ääniä yhteensä 1690, 8,9% äänistä
  • kolme valtuutettua
  • jäsen kaupunginhallituksessa
  • jäsen lähes jokaisessa lautakunnassa
  • jäseniä ja tehtäviä myös muissa luottamustoimissa
 • www.meidanlohja.fi
 • Facebook: Meidän Lohja ry
  Puheenjohtaja Jan Tallqvist, puh. 050-5067035
  Valtuustoryhmän pj. Ana Gutierroz Sorainen
  Sihteeri Teuvo Laine, puh. 050-5552522